top of page
logoonly%252017pr_edited_edited.png

GLG wins EHRM case against the Netherlands over Gaming Tax

Operator awarded € 1,4 mln. in damages

ATTORNEYS AT LAW

On 5 November 2021, the Supreme Court of the Netherlands ruled in a case brought against the Netherlands by an operator of gaming machines, the company Wetsteijn in Dordrecht. The Supreme Court confirmed the judgment of the Arnhem-Leeuwarden Court of Appeal of 3 December 2019 that the gaming tax introduced in 2008 on turnovers from gaming machines affected the Wetsteijn company excessively and thereby infringed the right to the undisturbed enjoyment of property as protected by the First Protocol to the European Convention on Human Rights. Citizens and businesses often invoke this treaty provision. However, it is the first time that an appeal in a tax case has led to substantial compensation. The groundbreaking ruling of the Supreme Court also offers the prospect of compensation for other operators, who have been litigating for years. The decision of the Supreme Court is final and there are no further legal remedies available.

GLG wint EVRM zaak tegen Nederlandse Staat over kansspelbelasting

Exploitant krijgt € 1.4 mln. compensatie

ATTORNEYS AT LAW

Op 5 november 2021 deed de Hoge Raad der Nederlanden uitspraak in een zaak die een exploitant van kansspelautomaten, het bedrijf Wetsteijn te Dordrecht, tegen de Belastingdienst heeft aangespannen. De Hoge Raad bevestigde het oordeel van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 3 december 2019 dat de in 2008 ingevoerde kansspelbelasting op omzetten uit kansspelautomaten het bedrijf Wetsteijn op buitensporige wijze heeft geraakt en daarmee een inbreuk is gemaakt op het recht op het ongestoord genot van eigendom wat door het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wordt beschermd. Vaak wordt door burgers en bedrijven een beroep gedaan op deze verdragsbepaling. Het is echter de eerste keer dat een beroepsgrond in een belastingzaak heeft geleid tot een forse schadevergoeding. De baanbrekende uitspraak van de Hoge Raad biedt ook uitzicht op een schadevergoeding voor andere exploitanten, die al jaren procederen. De uitspraak van de Hoge Raad is definitief, er staan geen rechtsmiddelen meer tegen open.

GAMING LEGAL GROUP

CURAÇAO | NETHERLANDS | MALTA | GREATER ANTILLES

bottom of page